I tak juz zostanie

Czytaj wiersze →

"Książka Zofii Olek-Redlarskiej "I tak już zostanie" to bardzo mądry tomik wierszy. Autorka bowiem w subtelnej i artystycznie bogatej formie porusza istotne problemy człowieczego losu, które ten los stanowią: wiarę, prawdę, piękno, wierność i afirmację uczuć. Ta ciekawa poezja dzisiaj, w czasach mediów i zaniku trwałości wszelkich ludzkich więzi zasługuje na uwagę, lekturę i zapamiętanie. Poetka precyzyjnie, ale i oryginalnie opisuje te zdarzenia, które wyznaczają tajemniczy krąg życia - czas, istnienie, miłość, troskę, ale także afirmuje to wszelkie piękno podarowane przez Stwórcę na określenie człowieka we Wszechświecie. I stąd osobliwe portrety bohaterów samotnych, starych, kalekich, nad którymi Autorka pochyla się z głęboką świadomością czasu, który trwa, ale przecież i przemija, zachwyca odwiecznym rytmem natury niczym nie zaburzonym. Dlatego taka obfitość tu przyrody - liści, drzew, krajobrazów.

Dziękuję, że mogłem przeczytać ten tom".

(ze wstępu do książki napisanego przez ks. Jana Twardowskiego)

Wydawnictwo:  Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie
Rok wydania:  2004
ISBN:  83-89190-43-5


© 2015 Zofia Olek-Redlarska