Rozumienie pojęć moralnych: edukacja wczesnoszkolna

"(...) Zofia Olek-Redlarska przedmiotem swojej rozprawy uczyniła bardzo ważne - z pedagogicznego punktu widzenia - zagadnienie rozumienia pojęć moralnych przez dzieci oraz mozliwość rozwijania tych pojęć w szkole, dzięki stymulującym proces uczenia się czynnościom nauczyciela".

(z recenzji prof. dr hab. Barbary Mazur)

"(...) Autorka omawia istotę i rozumienie wartości etycznych na tle literatury naukowej. Koncentruje uwagę czytelnika na rozumieniu pojęcia wartości, w tym przede wszystkim wartości moralnych, opisując je z punktu widzenia norm, ocen i rozumienia pojęcia wartości moralnych. Dużo miejsca poswięca czynności wychowania i roli wychowania w kształceniu pojęć, przede wszystkim moralnych. (...) bada 10 pojęć moralnych: koleżeńskość, obowiązkowość, współczucie, miłość, wdzięczność, szacunek, przywiązanie, odwaga, uczciwość, odpowiedzialność".

(z recenzji prof. zw. dr hab. Wenancjusza Panka)


Miejsce wydania: Białystok
Wydawnictwo: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie
Rok wydania: 2002
ISBN: 83-86696-97-4


© 2015 Zofia Olek-Redlarska