W kręgu literatury dla dzieci

Miejsce wydania: Białystok
Wydawnictwo: Uniwersytet w Białymstoku
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-7431-477-0
© Zofia Olek-Redlarska